NA STIAHNUTIE / ZAPOŽIČANIE


 

Občianske združenie AZIMUT ponúka školám, vzdelávacím a kultúrnym organizáciám, samospráve, ale aj jednotlivcom možnosť stiahnuť si materiály v tejto sekcii zadarmo. Našou snahou bolo a je vytvárať v spolupráci s umelcami, študentmi, historikmi, aktivistami, a inými spriaznenými dušami zaujímavé vzdelávacie produkty, ktoré by sa dostali k čo najširšiemu publiku.

Aktuálne je dostupná nová spoločenská stolová hra 1989: Resistance pojednávajúca o páde komunizmu vo východnej Európe v roku 1989. Hra je výsledkom medzinárodného vzdelávacieho projektu "1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans", ktorý sa organizoval v roku 2015 a bol určený pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka.

Výstavný projekt Ako sa žilo vašim vrstovníkom do roku 1989? vznikol ako autorská iniciatíva AZIMUT o.z. a Kláry Kohoutovej počas festivalu Matrioshka 2016. Výstava sa snaží reflektovať životy mladých ľudí v Československu pred  a počas roku 1989. Poukazuje na jednotlivé fenomény (nesloboda, cenzúra atď.), ktoré boli s bývalým režimom neodmysliteľne spojené. Cieľom výstavy je zoznámiť mladých ľudí so životmi ich vrstovníkov, ktorí prežili časť života v nedemokratickom režime.

Repremigranti je putovná výstava o úspešných československých športových reprezentantov, ktorí (ne)boli nútení emigrovať v rokoch 1946 až 1989. Trinásť športových príbehov sa snaží poukázať nielen na dôvody emigrácie, ale aj na prístup krajín, ktoré týchto "utekajúcich" špičkových športovcov prijali a ponúkli azyl. Výstava vznikla s podporou  Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek v Prahe a ČTK (Česká tisková kancelář).

Skvelá autorská divadelná hra BYT č. 8/9 zoskupenia Divadelný kabinet východňara, v ktorej sa bývalí študenti herectva nevedia vysporiadať s neúprosnou prítomnosťou. Ponárajúc sa do svojich spomienok približujú sa k úprimnému hľadaniu nového „skutočnejšieho“ zmyslu a pomaly strácajú svoje dovtedajšie názorové istoty v nečakanom odhalení nánosov doby. Inscenácia vznikla pre festival Matrioshka 2014 a bola podporená festivalom Mazal Tov!


 

AKO SA ŽILO...?


 

RESISTANCE 89


REPREMIGRANTI


 

BYT č. 8/9