Azimut modrosiva

Sme občianske združenie AZIMUT, ktorého cieľom je  prelomiť bariéru mlčanlivosti a nezáujmu, a takto obnoviť diskusiu o totalitných režimoch a diktatúrach. Cítime, že v spoločnosti čoraz viac dochádza k bagatelizovaniu  týchto tém, ľudia sú pasívni a nevšímaví a stávajú sa dokonca tolerantnými voči ich šíreniu.  Podporujeme všetkých inteligentných, slobodne mysliacich, slobodne tvoriacich, slobodne hovoriacich aj slobodne mlčiacich ľudí. Chceme  žiť v demokratickej právnej a bezpečnej krajine, kde má každý občan možnosť vyjadriť slobodne svoj názor a rozhodovať sám o svojom živote.