DIVADELNÝ KABINET VÝCHODŇARA

BYT č. 8/9

 

 

DIVADLO

 

„Takisto tvoje telo je súčasťou jedného veľkého celku... Celku, ktorý niekam smeruje spoločne... Prečo spoločne? Pretože sa niekam snaží dospieť... Celok nemusí byť jednotný, napriek tomu môže fungovať.“

Sú mladí a snažia si nájsť svoje miesto pod slnkom. Zapadnúť do svojich vlastných predstáv o svete. Nazeranie na ich budúcnosť, ktorá je zatiaľ nejasná, ich čoraz viac vracia do minulosti. Farebnosť vlastných spomienok v odraze minulosti bledne a zdá sa, že minulosť bude mať úplne iné farby. Bývalí študenti herectva, tak ako sa nevedia vysporiadať s neúprosnou prítomnosťou, ponárajú sa do svojich spomienok. Približujú sa k úprimnému hľadaniu nového „skutočnejšieho“ zmyslu a pomaly strácajú svoje dovtedajšie názorové istoty v nečakanom odhalení nánosov doby.

 Réžia: Stanislav Bilý

Dramaturgia: Peter Medviď

Produkcia: Libor Pacek

Účinkujú: Zuzana Gibarti Dancáková, Iveta Fejková, Lucia Hrašková, Michal Kucer, Michal  Novodomský

Hudba: DIGESTORS

Autorská divadelná hra BYT č. 8/9 zoskupenia Divadelný kabinet východňara vznikla pre festival Matrioshka 2014 a bola podporená festivalom Mazal Tov! 

V prípade záujmu o túto divadelnú inscenáciu kontaktujte prosím priamo Divadelný kabinet východňara prostredníctvom jeho kontaktov na sociálnej sieti facebook.

DKV BYT č. 8/9