Creative Industry Košice

Azimut o.z. bol súčasťou intenzívneho rozvojového a vzdelávaciaha programu Escalator v rokoch 2014, 2015 a 2016. Escalator je zameraný na budovanie kapacít v kultúrnom a kreatívnom sektore Escalator je . V rámci aktivít Creative Industry Košice (predtým Košice 2013 n.o.) prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie.

Sandy FitzgeraldSandy Fitzgerald  má viac ako štyridsať rokov skúsenosti ako manažér, umelec a aktivista v oblasti kultúrneho sektora. Bol zakladajúcim členom a neskôr výkonným riaditeľom City Arts Centre v meste Dublin, kde dohliadal na vývoj strediska z jednej miestnosti v roku 1974 k otvoreniu najväčšieho centra svojho druhu v Írsku v r. 1988. Program City Arts centra zahrnoval všetky umelecké disciplíny, vizuálne umenie, divadlo, hudbu, tanec, komédiu, konferencie aj špeciálne udalosti. Sandy bol zakladajúcim členom a členom správnej rady C.A.F.E. (Creative Activity for Everyone 1984 - 1990). Bol členom správnej rady Royal Hospital národného kultúrneho strediska, neskôr sa neskôr stalo írskym múzeom moderného umenia. V rokoch 1988 až 1993 bol členom predstavenstva filmového festivalu v Dubline a do roku 2002 aj členom výkonného výboru Trans Europe Halles, európskej siete kultúrnych centier. Je editor publikácií Outburst of Frankness – A Community Arts Reader for Ireland Published by tasc at New Island (2004), Managing Independent Cultural Centres: A Training Manual for the Asia Europe Foundation (2008) a New Times New Models: Investigating the internal governance models and external relations of independent cultural centres in times of change Pekárna magdalénske mreže (2010).

Paul BogenPaul Bogen má 30-ročné skúsenosti  v oblasti manažmentu kultúry. Od roku 2001 pracoval v pozíciach ako konzultant , projektový manažér, výskumník, fundraiser,  spisovateľ  a tréner. Bol jedným zo zakladateľov agentúry Olivearte Culture. Paul sa špecializuje na  financie, budovanie, strategické a alternatívne biznis modely verejného financovania. Aktuálne pracuje ako projektový manažér pre Engine Room Europe, projekt, ktorý sa zameriava na podporu nezávislej kultúry v Európe. Pracuje tiež ako editor fundraisingovej a finančnej sekcie Európskych kultúrnych nadácií, ECF labs. V rokoch 1989 až 2006 pôsobil ako umelecký a výkonný riaditeľ iniciatívy mládeže v univerzitnom meste Cambridge. Počas 17 rokov existencie iniciatívy, Paul vytvoril organizáciu a zosobnil jej víziu, ktorá vyústila do medzinárodne uznávanej umeleckej organizácie. V prvých rokoch svojej kariéry Paul manažoval tri divadelné spoločnosti , Londýnske divadlo, bol divadelným producentom, DJ-om, dokonca aj hercom, režisérom a zabávačom. Taktiež žil a pracoval v zahraničí , v Poľsku a v Izraeli. Bol prezidentom Trans Europe Halles ( Európska sieť nezávislých kultúrnych centier) a do roku 2007 aj členom predstavenstva Hoipolloi divadla v Spojenom kráľovstve a čestný člen v Kráľovskej spoločnosti umení.