Festival Matrioshka predstavuje MAZAL TOV!

MAZAL TOV Big logo

Košice mali pred 2. svetovou vojnou významnú židovskú komunitu. Židia tvorili takmer pätinu obyvateľov Košíc a významnou mierou prispeli k rozvoju mesta. Holokaust a následná komunistická diktatúra spôsobili to, že židovská minorita a jej kultúra boli marginalizované a utláčané. Majoritná spoločnosť má o tradíciách a kultúre židov málo informácií a tie, ktorými disponuje, sú častokrát poznačené mylnými predstavami a predsudkami. Židovské zvyky a tradície aj dnes ostávajú zahalené rúškom tajomstva a táto neznaloť dáva priestor nedôvere, intolerancii a xenofóbii. Festival židovskej kultúry MAZAL TOV! chce vypĺňať toto informačné vákuum a predstaviť hodnoty židovskej kultúry širokej verejnosti. Veríme, že umenie je ideálnym médiom na posilňovanie porozumenia medzi obyvateľmi nášho mesta.

 Naše neustále snaženie môžete nájsť na www.mazaltov.sk alebo našej facebookovskej stránke Mazal Tov! .