Krakow 2015

Krakov A Krakov B

Krako Map 600

Poľská cesta k slobode - Pád komunizmu, od okrúhleho stola k parlamentných voľbách v júni 1989

Termín: 17.-20. apríl 2015
Miesto: KRAKOV, Poľsko
Kto sa mohol zúčastniť? Mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov zaujímajúci sa o nedávnu históriu a spoločenské stolové hry

Ďakujeme, že ste prišli zoznámiť sa s novými ľuďmi z iných krajín a zažite dobrodružstvo spoločne!

Cieľom projektu bolo netradičnou a hravou formou spoznať históriu pádu komunistického režimu a demokratizačné procesy v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Československu. Účastníci sa počas troch dní dozvedeli o udalostiach z roku 1989 v Poľsku, a to prostredníctvom seminárov, kreatívnych workshopov, stretnutí s expertmi a spoznávaním mesta Krakov. Výsledkom projektu bude originálna strategická spoločenská stolová hra, na ktorej vzniku sa podieľajú všetci účastníci projektu spolu s profesionálnymi vývojármi.

Program krakovského podujatia:

17.4. piatok

 • Príchod do Krakova v poobedňajších hodinách
 • Ubytovanie
 • Večera a zoznámenie sa

18.4. sobota

 • História o udalostiach z roku 1989 z Nemecka a Poľska
 • Aktivity: semináre, diskusie, prednášky, filmová projekcia

19.4. nedeľa

 • Workshopy a príprava hry v spolupráci s vývojármi
 • Aktivity: fotografický a grafický workshop (zaobstaranie fotografií z konkrétnych miest spojených s rokom 1989)
 • Samostatný workshop venovaný vývoju hry (príprava jednotlivých častí hry a obsahu)
 • LARP hra (Live action and role playing game)

20.4. pondelok

 • Zhrnutie workshopov
 • Verejná prezentácia pre širšie publikum
 • Odchod – Smer Košice

Ďalšie dôležité informácie:

 • Počas projektu majú účastníci dostatok času aj na spoznávanie mesta a voľný program
 • Organizátor hradí ubytovanie, dopravu, poistenie, samotné workshopy a stravu v rozsahu: raňajky, obed, občerstvenie počas dňa. Ostatné náklady znáša účastník
 • Oficiálny jazyk počas podujatia je angličtina
 • Neplnoletí účastníci musia mať písomný súhlas od zákonného zástupcu
 • Účastník musí disponovať platným preukazom (OP, alebo pas) a Európskym zdravotným preukazom
 • Účasť na projekte je bezplatná

Ako sa dalo prihlásiť ?

 • Poslaním e-mailu na: krakov@matrioshka.sk najneskôr do 7. apríla 2015
 • Následne vyplnením zaslaného formulár + ďalšie dokumenty na vyžiadanie organizátora
 • Zúčastnením sa spoločného stretnutia a výberového konania
 • Cestou s ďalšími mladými ľuďmi do Krakova

Rok vzdoru "1989 - Resistance" je medzinárodný vzdelávací projekt pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka. Cieľom je spoločne, vzájomnou spoluprácou vyvinúť spoločenskú stolovú hru vychádzajúcu z udalostí súvisiacich s pádom komunizmu v krajinách východnej Európy v roku 1989. V rámci príprav organizujeme tri medzinárodné stretnutia mladých ľudí z krajín východnej Európy. V apríli v poľskom Krakove, v júli v Košiciach na Slovensku a v septembri v Rumunsku v Dete, blízko mesta Temešvár, štvrtého najväčšieho mesta v Rumunsku. Pre všetkých záujemcov je účasť 100% zadarmo vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie! 

Koordinátor projektu:

Aurea Libertas Institute

Partner projektu:

Matrioshka LOGO HEAD BACKGROUND 960x240

Partner projektu:

Ariadne.eV

ADI Timis Torontal

EU_flag

Projekt "1989: Pád komunizmu vo východnej Európe, rozvoj strategická hra pre mladých Európanov" je realizovaný v rámci programu Európa pre občanov, Časť 1 "európska pamäť", spolufinancovaný Európskou úniou.