Matrioshka VYSTAVA

Matrioshka DISKUSIA

Matrioshka LITERATURA

Matrioshka AUDIOVIZIA

Matrioshka KINO

Matrioshka KVIZ

Matrioshka DIVADLO

PROPAGANDA

AKO SA VOČI NEJ BRÁNIŤ A NESTAŤ JEJ SÚČASŤOU

Icon DISKUSIA

12.11.2015 o 18:00

TABAČKA Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

Vstup: voľný

Slovensko aj Česká republika slávia 17. November ako Deň boja za slobodu a demokraciu. Hodnoty, ktoré boli do roku 1989 totalitným systémom potláčané, sa po Nežnej revolúcii stali súčasťou každodenného života. Prešlo 26 rokov a do popredia sa do širokých vrstiev spoločnosti dostáva (opäť) PROPAGANDA. Anonymný svet internetu a sociálnych sietí sú skvelým miestom na tvorbu rôznych konšpirácií, teórií a šírenia rôznych "zaujímavých" názorov.

O tom, čo PROPAGANDA vlastne je (a ako sa voči nej dá brániť), ako sa nestať jej súčasťou, sa na festivale MATRIOSHKA porozprávame s našimi diskutujúcimi. Sme veľmi radi, že naše pozvanie prijali a do "hlavného" mesta východného Slovenska pricestujú: Mario Nicolini, Lenka Zagibova a Petr Placák. Moderátorkou večera bude Renáta Bzdilová.

Lenka Zagibová / analytička z Demagog.SK nás oboznámi s technikami propagandy, ako aj spracovávaním mediálneho obsahu, a predstavením práce slovenských aj zahraničných factcheckov.

Mário Nicolini / zakladateľ a čestný prezident mimovládnej organizácie Euroatlantické centrum. Dlhodobo rozvíja projekty pre mládež, prednáša o zahraničnej politike a bezpečnosti. Je spoluzakladateľom organizácie Parlament svetových náboženstiev – Slovensko zameranej na medzináboženský a medzikultúrny dialóg. Pôsobí ako poradca Stredoeurópskej strategickej rady. Inicioval vznik Slovenského fóra proti propagande. Predtým pôsobil na ministerstve obrany ako poradca ministrov a štátnych tajomníkov a na funkcii vedúceho sekcie obrany v Bruseli pre otázky NATO a EÚ.

Petr Placák / český spisovateľ, textár, historik a publicista, autor kníh Fízl, Medorek či Gottwaldovo Československo ako fašistický štát. Bývalý člen skupily The Plastic People of the Universe patril k najmladšej generácii antikomunistickej opozície a na konci 80. rokov bol jedným z organizátorov verejných podujatí a akcií proti vtedajšiemu režimu.

Mgr. Renáta Bzdilová, PhD. / odborná asistentka na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojom výskume sa zameriava na výskum sekundárneho analfabetizmus v politológii, demokratizačné procesy a tranzitológiu, postavenie a úlohu žien v spoločnosti. Je zároveň zakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia Res Publica OZ, ktorého cieľom je informovanie o politických a sociálnych otázkach.

Viac informácií a aktuálny stav podujatia nájdete na facebook-u: Ikonka FACEBOOK

PROPAGANDA 2015