Kosice 2015

Košice 2015 2
Košice 2015 3

Košice 2015 4

Košice mapa

'V' for Velvet Revolution 1989. A peaceful way to freedom  in Czechoslovakia

Streaming z verejnej prezentácie košického podujatia 1989: Resistance:

Záznam z verejnej prezentácie.

------------------------------

Termín: 18-20. júl 2015
Miesto: KOŠICE, Slovensko
Kto sa mohol zúčastniť? Mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov zaujímajúci sa o nedávnu históriu a spoločenské stolové hry

Prečo by si sa mal prihlásiť?

 • Nájdeš si naozajstného zahraničného kámoša
 • Stretneš zaujímavých ľudí
 • Pre niekoho sa staneš lokálnym sprievodcom
 • Precvičíš si angličtinu
 • Dostaneš certifikát, ktorý sa ti hodí do životopisu
 • Zmysluplne naplníš voľný čas počas prázdnin
 • Zažiješ niečo nové, naučíš sa niečo nové, uvidíš niečo nové

Cieľom projektu je netradičnou a hravou formou spoznať históriu pádu komunistického režimu a demokratizačné procesy v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Československu. Účastníci sa počas troch dní dozvedia o udalostiach z roku 1989 v Československu, a to prostredníctvom seminárov, kreatívnych workshopov, stretnutí s expertmi a spoznávaním mesta Košice. Výsledkom projektu bude originálna strategická spoločenská stolová hra, na ktorej vzniku sa podieľajú všetci účastníci projektu spolu s profesionálnymi vývojármi.

Program košického podujatia:

18.7. sobota

 • Začiatok od 15. hodiny
 • História udalostí z roku 1989 v Československu / filmová projekcia, diskusie a prednášky expertov a očitých svedkov a účastníkov udalostí v Košiciach
 • Spoločná večera a zoznámenie sa / welcome event

19.7. nedeľa

 • Celodenný program
 • Prehliadka mesta so sprievodcom
 • Fotografický a grafický workshop (zaobstaranie fotografií z konkrétnych miest spojených s rokom 1989)
 • Samostatný workshop venovaný vývoju hry (príprava jednotlivých častí hry a obsahu)
 • LARP hra (Live action and role playing game)

20.7. pondelok

 • Zhrnutie workshopov
 • Verejná prezentácia pre širšie publikum
 • Koniec v obedňajších hodinách a odchod zahraničných účastníkov

Ďalšie dôležité informácie:

 • Počas projektu majú účastníci dostatok času aj na spoznávanie mesta a voľný program
 • Organizátor hradí prehliadku mesta, workshopy, spoločné aktivity, stravu a občerstvenie počas prebiehajúcich workshopov a aktivít
 • Oficiálny jazyk počas podujatia je angličtina
 • Neplnoletí účastníci musia mať písomný súhlas od zákonného zástupcu
 • Účastník musí disponovať platným preukazom (OP, alebo pas) a Európskym zdravotným preukazom
 • Účasť na projekte je bezplatná

Ako sa dalo prihlásiť ?

 • Poslaním e-mailu na: kosice@matrioshka.sk najneskôr do 14. júla 2015
 • Následne vyplnením zaslaného formulár + ďalšie dokumenty na vyžiadanie organizátora
 • Zúčastnením sa spoločného stretnutia a výberového konania
 • Viac info prostredníctvom emailu

Projekt "1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans/ 1989: Resistance" je medzinárodný vzdelávací projekt pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka. Cieľom je spoločne, vzájomnou spoluprácou vyvinúť spoločenskú stolovú hru vychádzajúcu z udalostí súvisiacich s pádom komunizmu v krajinách východnej Európy v roku 1989. V rámci príprav organizujeme tri medzinárodné stretnutia mladých ľudí z krajín východnej Európy. V apríli v poľskom Krakove, v júli v Košiciach na Slovensku a v septembri v Rumunsku v Dete a meste Temešvár, štvrtého najväčšieho mesta v Rumunsku. Pre všetkých záujemcov je účasť 100% zadarmo vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie! 

Koordinátor projektu:

Aurea Libertas Institute

Partner projektu:

Matrioshka LOGO HEAD BACKGROUND 960x240

tabacka-kulturfabrik

Partneri projektu:

Ariadne.eV

Aiesec

ADI Timis Torontal

AZU

EU_flag

Projekt "1989: Pád komunizmu vo východnej Európe, rozvoj strategická hra pre mladých Európanov" je realizovaný v rámci programu Európa pre občanov, Časť 1 "európska pamäť", spolufinancovaný Európskou úniou.