PARTNERI PODUJATIA

MATRIOSHKA 2017

Festival/Divadelné podujatie/Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Podujatie sa koná v priestoroch investièných projektov, ktoré boli implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi “Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013” Regionálneho operaèného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpoètu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež na www.culture.gov.sk, ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.

Podujatie bolo realizované v rámci finančnej podpory Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Predpredaj v sieti Ticketportal.