AKO SA ŽILO VAŠIM VRSTOVNÍKOM V ROKU 1989?

 

 

VÝSTAVA

Výstavný projekt Ako sa žilo vašim vrstovníkom do roku 1989? vznikol ako autorská iniciatíva AZIMUT o.z. a Kláry Kohoutovej počas festivalu Matrioshka 2016. Výstava sa snaží reflektovať životy mladých ľudí v Československu pred  a počas roku 1989. Poukazuje na jednotlivé fenomény (nesloboda, cenzúra atď.), ktoré boli s bývalým režimom neodmysliteľne spojené. Cieľom výstavy je zoznámiť mladých ľudí so životmi ich vrstovníkov, ktorí prežili časť života v nedemokratickom režime.

Výstava vznikla vďaka metóde Orálnej histórie.  Jej jadrom je ľudská pamäť. Využíva vopred dané postupy, s pomocou ktorých sa bádateľ na základe ústneho podania narátora (spomienok pamätníka - darcu) dozvedá nielen nové poznatky o skúmanej udalosti alebo procese, ale aj jeho názory a postoje. Takýmto spôsobom reflektuje tzv. „malé dejiny“, dejiny napísané zdola, individuálne skúsenosti a podobne. 

Prostredníctvom rozhovorov s rôznymi ľuďmi hľadá výstava odpovede na to, ako sa dnes pamätníci pozerajú na každodenné reálie života pred rokom 1989. Dnes pamätníci, v tej dobe však mladí ľudia, ktorí žili v Košiciach.

Grafické spracovanie: Mgr. Art Ľudmila Žoldáková

 


Mgr. Klara Kohoutová (*1990 v Prahe) vyštudovala odbor Orálnej histórie (Oral History) – novodobé dejiny na Fakulte humanitných štúdií Karlovej Univerzity v Prahe. Od roku 2015 je internou doktorandkou odboru Slovenské dejiny v Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV  v Košiciach. Zaoberá sa metódou „Oral history“, novodobými dejinami, miestami pamäti a problematikou dejín a pamäti.

 


Technické špecifikácie a parametre:

Formát panelov: 70 x 100 cm (12 panelov na výšku)

Počet panelov: 10 tématických panelov + 2 panely o výstave

Inštalácia: Výstava je vhodná len do interiéru

Veková kategória: 12-23 rokov

Cena prenájmu/výpožičky: Zadarmo

Výstavu je možné si zapožičať vo forme už vytlačených panelov s rozmerom 70 x 100 cm.

Výstavu je tiež možné si voľne stiahnuť a dať vytlačiť vo vašom tlačiarenskom centre/grafickom štúdiu, prípadne priamo na vašej tlačiarni aj v inom formáte ako v predpripravenom formáte B1.

Výstava musí byť zverejnená v kompletnej zostave, nie je možné niektoré panely vynechať.

Ak máte o výstavu záujem, kontaktujte nás prosím prostredníctvom jedného z kontaktov uvedených na tejto internetovej stránke. Ďakujeme.


GALÉRIA