1989

Krakow Kosice Timisoara

Projekt "1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans/ 1989: Resistance" je medzinárodný vzdelávací projekt pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka. Cieľom je spoločne, vzájomnou spoluprácou, vyvinúť spoločenskú stolovú hru vychádzajúcu z udalostí súvisiacich s pádom komunizmu v krajinách východnej Európy v roku 1989. V rámci príprav sme zorganizovali tri medzinárodné stretnutia mladých ľudí z krajín východnej Európy. V apríli v poľskom Krakove, v júli v Košiciach na Slovensku a v septembri v Rumunsku v Dete a meste Temešvár, štvrtého najväčšieho mesta v Rumunsku. Pre všetkých záujemcov bola účasť 100% zadarmo vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie! 

Každé podujatie zahŕňalo:

  • Prezentáciu udalostí spojených s pádom komunizmu v roku 1989 v Československu, Nemecku, Poľsku a Rumunsku. Súčasťou sú semináre, stretnutia s odborníkmi, filmové projekcie a prehliadky mesta so sprievodcom
  • Workshop pre tvorbu stolovej hry pod vedením profesionálne editora pre vývoj spoločenských hier
  • LARP (live action role-playing game) hra naživo založená na hraní role, kde každý hráč má pridelenú rolu nejakej postavy, ktorú počas hry skutočne stvárňuje, podobne ako herci v improvizovanom divadle
  • Fotografický workshop

Termíny jednotlivých stretnutí:

17.-20. apríl 2015 KRAKOV, Poľsko
18.-20. júl 2015 KOŠICE, Slovensko
26.-28. september 2015 DETA - TIMISOARA, Rumunsko

Koordinátor projektu:

Aurea Libertas Institute

Partner projektu:

Matrioshka LOGO HEAD BACKGROUND 960x240

Partner projektu:

Ariadne.eV

ADI Timis Torontal

EU_flag

Projekt "1989: Pád komunizmu vo východnej Európe, rozvoj strategická hra pre mladých Európanov" je realizovaný v rámci programu Európa pre občanov, Časť 1 "európska pamäť", spolufinancovaný Európskou úniou.