FESTIVAL MATRIOSHKA


DO NOT LET ABSURDITY DESTROY HUMANITY

FESTIVAL MATRIOSHKA je multižánrový kultúrny festival, ktorý prostredníctvom umenia a kultúry šíri posolstvo nutnosti ochrany demokratického zriadenia a ukazuje na nevyhnutnosť slobodnej občianskej spoločnosti a jej kľúčovej úlohy vo formovaní demokracie. Cieľom je pomôcť mladej generácii pochopiť dôležitosť kritického myslenia, priblížiť absurditu (a zločinnosť) totalitných režimov ako aj pripomenúť si hodnoty 17. Novembra 1989. Rôznymi umeleckými formami chceme osloviť mladých ľudí a poukázať na potrebu uvedomenia a váženia si demokratických hodnôt. 

2019

2017


Festival Matrioshka 2015 V

 Pre viac info klikni na Matrioshku.

2016


Festival Matrioshka 2015 V

 Pre viac info klikni na Matrioshku.

2015


Festival MATRIOSHKA 2015

Pre viac info klikni na Matriosku.

2014


Festival Matrioshka 2016

Pre viac info klikni na Matrioshku.