Matrioshka VYSTAVA

Matrioshka DISKUSIA

Matrioshka LITERATURA

Matrioshka AUDIOVIZIA

Matrioshka KINO

Matrioshka KVIZ

Matrioshka DIVADLO

POP AKO PROPAGANDA

O (NE)ZAKAZOVANEJ HUDBE

Ikonka PREDNAŠKA

14.11.2015 o 19:00

COLLOSSEUM CLUB, Vrátna 70 / Dominikánske nám.

Vstup: 1€

Pop-music pred Novembrom 1989 v Československu sa nám v dnešnej dobe môže javiť vtipná, no vo svojej dobe slúžila ako účinný nástroj propagandy. Kultúra pre mladých ľudí bola priestorom pre piesne a akcie, ktoré mali odvádzať pozornosť od západnej „úpadkovej“ kultúry rocku a iných subkultúrnych hnutí. Ako sa jej to darilo napĺňať a aké formy propagandy v mladej kultúre cítime prítomné dodnes?
Audiovizuálny večer POP AKO PROPAGANDA z pripravovanej série o (ne)ZAKAZOVANEJ HUDBE pre nás pripravil hudobný publicista Pavel Klusák.

Večerom vás prevedie...

-------------------------------------------------------------

Pavel Klusák / známy hudobný publicista, ktorý sa zameriava predovšetkým na súčasný nezávislý rock a nonartoficiálnu hudbu. Je autorom knihy „101 najväčších albumov pop-music: od Elvisa k Radiohead“. Aktuálne pôsobí napríklad v rádiu Wave, píše o hudbe do sobotňajšej hudobnej prílohy Lidových novín, a mnoho rokov prispieval do časopisov Respekt, Týden, do Hospodárskych novín aj kultúrneho magazínu A2. Portfólio jeho činností dopĺňa kurátorstvo hudobného programu MFDF Jihlava a podieľa sa aj na výbere hudobných filmov pre MFF Karlovy Vary.

Vstup: voľný

Viac informácií a aktuálny stav podujatia nájdete na facebook-u: Ikonka FACEBOOK

POP ako propaganda