REPREMIGRANTI

 

 

VÝSTAVA

 

Výstava úspešných československých reprezentantov, ktorí (ne)boli nútení emigrovať v rokoch 1946 až 1989. Štát, ktorý ich ako národných hrdinov oslavoval a vystavoval ako symbol úspechov rozvíjajúceho sa socializmu, náhle začal konfiškovať ich majetok a prenasledovať ich príbuzných. Trinásť vybraných športových príbehov sa snaží poukázať nielen na dôvody emigrácie, ale aj na prístup krajín, ktoré týchto "utekajúcich" špičkových športovcov prijali a ponúkli azyl.

Na autorskej výstave REPREMIGRANTI sa okrem združenia AZIMUT podieľali Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Prahe, ČTK - Česká tisková kancelář. Za nahliadnutie do svojich archívov ďakujeme aj Ústavu pamäti národa, Vojenskému historickému ústavu a Národnému štátnemu archívu v Bratislave.

Formát panelov: 70x100cm (10 panelov na výšku, 2 panely na šírku) 

Počet panelov: 13 športovcov + 1 o výstave

Inštalácia: Výstava je vhodná do interiéru aj exteriéru

Veková kategória: 12-111 rokov (horná veková hranica nie je obmedzená)

Cena prenájmu/výpožičky: Zadarmo

Sprievodný program: K výstave si môžete objednať aj lektorský výklad, ktorý behom 45 minút predstaví nielen príbehy týchto jednotlivých športovcov ale aj ozrejmí mechanizmus štátneho aparátu vo vzťahu k športovcom.

Výstavu je možné si zapožičať vo forme už vytlačených panelov s rozmerom 70 x 100 cm.

Ak máte o výstavu záujem, kontaktujte nás prosím prostredníctvom jedného z kontaktov uvedených na tejto internetovej stránke.

Ďakujeme.

GALÉRIA