1948


Rok 1948 sa niesol v znamení zmeny, ktorá určila na ďalších 40 rokov smerovanie Česko-slovenskej republiky k totalitnému systému. Udalosti vo februári, ktorú 1948 nazývali komunisti Víťazný február, dnes označujeme ako komunistický prevrat, počas ktorého sa zlikvidovala demokracia a nastolila diktatúru komunistickej strany, tiež nazývaná diktatúrou proletariátu. Týmto udalostiam predchádzala dlhoročná snaha komunistov o zdiskreditovanie Demokratickej strany. Nakoniec vo februári 1948, nastala vládna kríza, a došlo k sérii udalostí, ktoré viedli k úplnému prevzatiu moci v štáte. Tieto udalosti boli zavŕšené prijatím demisie nekomunistických ministrov vtedajším prezidentom Eduardom Benešom, ktorý doplnil vládu komunistickými kandidátmi. Následne bola potvrdená nová komunistická vláda a prijatá nová ústava vyhlasujúca ľudovo-demokratickú republiku. 30. mája 1948 sa uskutočnili voľby s vynútenou účasťou a s možnosťou voliť iba z jednotného zoznamu kandidátov, komunistami ovládaného, Národného frontu. Novým prezidentom sa stáva Klement Gottwald. Komunistické strany získavajú vplyv v ČSSR, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku a Bulharsku.

Z domova: 


Víťazný Február/únor komunistickým prevratom nastoľuje diktatúru komunistickej strany

Demisie nekomunistických ministrov

Nová ústava vyhlasujúca ľudovodemokratickú republiku

Novým prezidentom sa stáva Klement Gottwald

Zo sveta:


Začína sa blokáda Berlína

Kórea sa rozdeľuje na severnú a južnú časť

Vznik OEEC - Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorá slúžila na administráciu povojnového Marshallovho plánu