TEMESVAR

Temesvar B

Temesvar 3Temesvar 4

Temesvar 6

Rumunská cesta k slobode - Pád komunizmu v roku 1989

Termín: 25.-28. september 2015
Miesto: DETA / TIMISOARA (TEMEŠVÁR), Rumunsko
Kto sa mohol zúčastniť? Mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov zaujímajúci sa o nedávnu históriu a spoločenské stolové hry

Cieľom projektu je netradičnou a hravou formou spoznať históriu pádu komunistického režimu a demokratizačné procesy v Nemecku, Poľsku, Rumunsku a Československu. Účastníci sa počas troch dní dozvedia o udalostiach z roku 1989 v Rumunsku, a to prostredníctvom seminárov, kreatívnych workshopov, stretnutí s expertmi a spoznávaním mesta Timisoara (Temešvár). Výsledkom projektu bude originálna strategická spoločenská stolová hra, na ktorej vzniku sa podieľajú všetci účastníci projektu spolu s profesionálnymi vývojármi.

Program rumunského podujatia:

25.9. piatok

 • Príchod do Temešváru
 • Ubytovanie
 • Večera a zoznámenie sa

26.9. sobota

 • História o udalostiach z roku 1989 v Rumunsku a Bulharsku
 • Aktivity: semináre, diskusie, prednášky, filmová projekcia

27.9. nedeľa

 • Workshopy a príprava hry v spolupráci s vývojármi
 • Aktivity: fotografický a grafický workshop (zaobstaranie fotografií z konkrétnych miest spojených s rokom 1989)
 • Samostatný workshop venovaný vývoju hry (príprava jednotlivých častí hry a obsahu)
 • LARP hra (Live action and role playing game)

28.9. pondelok

 • Zhrnutie workshopov
 • Verejná prezentácia pre širšie publikum
 • Odchod – Smer Košice

Ďalšie dôležité informácie:

 • Počas projektu majú účastníci dostatok času aj na spoznávanie mesta a voľný program
 • Organizátor hradí ubytovanie, dopravu, poistenie, samotné workshopy a stravu v rozsahu: raňajky, obed, občerstvenie počas dňa. Ostatné náklady znáša účastník
 • Oficiálny jazyk počas podujatia je angličtina
 • Pracovná časť podujatia bude prebiehať v neďalekom meste DETA – preprava je zabezpečená
 • Neplnoletí účastníci musia mať písomný súhlas od zákonného zástupcu
 • Účastník musí disponovať platným preukazom (OP, alebo pas) a Európskym zdravotným preukazom. Rumunsko sa nenachádza v Schengenskom priestore. 
 • Účasť na projekte je bezplatná

Prečo by si sa mal prihlásiť?

 • Nájdeš si naozajstného zahraničného kamoša
 • Stretneš zaujímavých ludí
 • Precvičíš si angličtinu
 • Dostaneš certifikát, ktorý sa ti bude hodiť do životopisu
 • Zažiješ niečo nové, naučíš sa niečo nové, uvidíš niečo nové

Ako sa dalo prihlásiť ?

 • Poslaním e-mailu na: timisoara@matrioshka.sk najneskôr do 10. septembra 2015
 • Následne vyplnením zaslaného formulára + ďalšie dokumenty na vyžiadanie organizátora
 • Zúčastnením sa spoločného stretnutia a výberového konania

Rok vzdoru "1989 - Resistance" je medzinárodný vzdelávací projekt pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka. Cieľom je spoločne, vzájomnou spoluprácou vyvinúť spoločenskú stolovú hru vychádzajúcu z udalostí súvisiacich s pádom komunizmu v krajinách východnej Európy v roku 1989. V rámci príprav organizujeme tri medzinárodné stretnutia mladých ľudí z krajín východnej Európy. V apríli v poľskom Krakove, v júli v Košiciach na Slovensku a v septembri v Rumunsku v Dete, blízko mesta Temešvár, štvrtého najväčšieho mesta v Rumunsku. Pre všetkých záujemcov je účasť 100% zadarmo vrátane nákladov na cestovné a ubytovanie! 

Koordinátor projektu:

Aurea Libertas Institute

Partner projektu:

Matrioshka LOGO HEAD BACKGROUND 960x240

Partner projektu:

Ariadne.eV

ADI Timis Torontal

EU_flag

Projekt "1989: Pád komunizmu vo východnej Európe, rozvoj strategická hra pre mladých Európanov" je realizovaný v rámci programu Európa pre občanov, Časť 1 "európska pamäť", spolufinancovaný Európskou úniou.