15.11.

Ikonka KINO

16.11.

Ikonka PREDNAŠKA

 17.11.

Ikonka DIVADLO

Festival Matrioshka na prednáške o zakázaných filmoch vo svete a trezorových filmoch na Slovensku

Cenzúra! Zákaz! Kontrola! Dohľad! Obmedzenie! Previerka! Revízia! Trezor!

Slobodne myslieť, cítiť, hovoriť, slobodne mlčať, tvoriť, filmovať, šíriť, slobodne žiť.

Cenzúra a zákaz nie sú fenoménom iba totalitných režimov.  Téma škodlivosti audiovizuálnych materiálov v podobe negatívnych, predovšetkým psychických dopadov na jedinca a spoločnosť taktiež nie je aktuálna len ostatných niekoľko rokov. „Škodlivé“ prvky, za ktoré bývajú považované najmä pornografia, vulgárnosť, obscénnosť, násilie a v neposlednom rade propaganda a politická nekorektnosť, boli v špecifickej forme vo filmoch prítomné už začiatkom 20. storočia, keď sa fenomén kinematografie stal súčasťou celospoločenskej diskusie a predmetom záujmu výchovných a vedeckých kruhov.

Avšak ako sa mení spoločnosť, menia sa aj jej normy. Dôvody, pre ktoré sa do našich kín často krát nedostali aj tie najkvalitnejšie filmy, by nám dnes pripadali úplne malicherné a doslova absurdné. Zatiaľ, čo u niektorých filmov zákaz neustále pretrváva, väčšine sa po rokoch dostalo možnosti znovuuvedenia a redistribúcie. A mnohé z nich sa stali "kultovými" kúskami práve pre ich zákaz.

Ak sa hovorí o účinkoch kinematografie, tak do popredia sa dostávajú najmä názory o jej negatívnych vplyvoch. Naozaj však platí, že nás filmy „kazia“ a je nutná ich regulácia v dosahu na diváka? Večerom zakázaných filmov vo svete a trezorových filmov na Slovensku vás prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk Peter Konečný.

Avšak pozor, ak máte v rodnom liste napísaný dátum narodenia po roku 1996, dnu sa nedostanete. Prednáška je pre svoju povahu mládeži do 18 rokov nevhodná.

CENZÚRA

 

Čas: 19:00

Miesto: Kasárne Kulturpark, Kukučínova 2, Košice

Vstup: 2 eurá

POZOR: Mládeži neprístupné, Vstup od 18 rokov

Podujatie na facebooku: Ikonka FACEBOOK