Festival Matrioshka predstavuje PYECKA Gallery

PYECKA Gallery

Pyecka je komorné výpočtové stredisko založené bývalým astronautom Viktorom Feherom, prvým mužom konštante sa nedotýkajúcim nohami zeme, a jeho družinou dobrovoľníkov (dovtedy známou ako družina zo šervúdskeho lesa). Pyecka sa častuje prívlastkom "galerijná" čo je moderná skomolenina slova galeje. Od roku 2012 mohli Pyecku navštíviť milióny divákov. Mohli.

Nakoľko Pyecka zastrešuje aj aktivity občianskeho združenia Street Art Communication,  jej výstavná činnosť sa spája predovšetkým s kľúčovými slovami "ty ľem tak zrob, žeby dobre bulo".

Súčasnou kuratelkou Pyecka galérie je známa osobnosť Košického nadsvetia Petra Housková, Pssg. Radostná bytosť ľudských rozmerov, študentka, milovníčka umenia a iných perverzných spoločenských odvetví žijúca zodňa-dodňa.

Pyecka sídli v bývalej meštianskej neogotickej budove, v ktorej neskôr sídlil obchod s čínskym oblečením, na Hlavnej ulici 40 v Košiciach a taktiež na adrese www.pyecka.com .