ABSURDITA


ČO TO JE?

Absurdnosť?  Nezmysel?  Nerozum?  Absurdum?  Hlúposť?

Sprostosť?  Pochabosť?  Gebuzina?  Nonsens?

 

1. nezmyselnosť, to čo odporuje logickým zákonom; spornosť, nemožnosť a podobne

2. v širšom zmysle aj protirečenie skutočnosti, nemysliteľnosť, nevhodnosť, hlúposť a podobne

3. v estetike označenie diel, ktoré využívajú vnútorný rozpor ako inšpiráciu na vyjadrenie umeleckej myšlienky

4. vo filozofii svet zbavený zmyslu a významu, prípadne vnútorne rozporný