1968


Rok, kedy sa zmarili nádeje obyvateľov Československa na slobodnejší život. Od roku 1967 dochádzalo postupne k uvoľneniu politickej situácie v Česko-Slovensku, demokratizácii spoločnosti a k pokusu o opatrnú reformu socialistického politického systému pod názvom "Socializmus s ľudskou tvárou". Počas roku 1968 sa uskutočnili významné zmeny, ako napríklad bola zrušená cenzúra tlače, obnovený skautský oddiel Junák, vznikol Klub nezávislých spisovateľov, vyšiel manifest Dvetisíc slov. Proces demokratizácie a politickej liberalizácie v ČSSR bol násilne prerušený v ranných hodinách 21. augusta 1968, kedy približne 400 000 vojakov a 5 000 vozidiel vojsk piatich štátov Varšavskej zmluvy vpadlo do vtedajšieho Česko-Slovenska (krycí názov: operácia Dunaj). Obyvatelia krajiny boli týmto aktom agresie šokovaní, mnohí zastavovali postupujúce jednotky a snažili sa vojakom vysvetliť, že na inváziu nebol žiadny dôvod. Pri potýčkach v okolí rozhlasu zahynulo 30 ľudí a vyše 300 ich bolo ranených. V priebehu invázie bolo zabitých pri potýčkach s intervenčnými jednotkami alebo v dôsledku nehôd prišlo o život 108 Čechov a Slovákov. Po tejto zásadnej udalosti boli vedúci predstavitelia ČSSR odvlečení do Moskvy, kde podpísali (s výnimkou Františka Kriegla) tzv. moskovský protokol, ktorý umožnil následnú politickú, spoločenskú a kultúrnu "normalizáciu" krajiny.

 Z domova:


Za prvého tajomníka ÚV KSČ bol zvolený Alexander Dubček.

Vyšiel manifest Dvetisíc slov. Tento manifest presne pomenoval stav spoločnosti a vyzýval k občianskym aktivitám na podporu demokratických zmien. Vtedajší prvý tajomník ZSSR Leonid Brežnev, označil 2000 slov za "nástup síl, ktoré vyvolajú kontrarevolučnú situáciu".

Ako zámienka pre okupáciu Československa je považovaný tzv." Pozývací list", v ktorom bola v ruskom jazyku napísaná žiadosť o "bratskú pomoc" "pred hrozbou kontrarevolúcie". List je podpísaný Aloisom Indrom, Drahomírom Kolderom, Oldřichom Švestkom, Antonínom Kapekom a Vasiľom Biľakom.

Zo sveta:


Martin Luther King, Jr. je zavraždený v Lorraine Moteli v Tennessee. Vo veľkých mestách USA vypukli rozsiahle nepokoje, ktoré trvali niekoľko dní.

Yaleská Univerzita sa rozhodla dovoliť ženám študovať.