Festival MATRIOSHKA 2015

FESTIVAL MATRIOSHKA je multižánrový kultúrny festival, ktorého cieľom je priblížiť a reflektovať  absurditu, zločinnosť a reálie totalitného režimu v Československu v rokoch 1948-1989, a pripomenúť hodnoty 17. novembra 1989. Rôznymi umeleckými formami chceme osloviť širokú škálu rozmanitých mladých ľudí a poukázať na potrebu uvedomenia a váženia si demokratických hodnôt. V roku 2016 sa uskutoční tretí ročník festivalu... (viac info)

Creative Industry Košice

ESCALATOR je intenzívny rozvojový a vzdelávací program zameraný na budovanie kapacít v kultúrnom a kreatívnom sektore. V rámci aktivít Creative Industry Košice (predtým Košice 2013 n.o.) prebieha už štvrtý rok s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie... (viac info)

Authentic Kosice Blue

AUTHENTIC KOŠICE je alternatívna zážitková jazda po metropole východného Slovenska určená predovšetkým zahraničnými návštevníkom túžiacim spoznať autenticitu tohto mesta. Posádke ikony socialistického automobilového priemyslu (legendárneho vozidla Škody 105/120) odhalíme najvýznamnejšie udalosti v povojnových Košiciach, v piatom najväčšom meste Československa, a aký bol ich dopad na rozvoj mesta...(viac info)