Festival MATRIOSHKA 2015

FESTIVAL MATRIOSHKA je multižánrový kultúrny festival, ktorý prostredníctvom umenia a kultúry šíri posolstvo nutnosti ochrany demokratického zriadenia a ukazuje na nevyhnutnosť slobodnej občianskej spoločnosti a jej kľúčovej úlohy vo formovaní demokracie. Cieľom je pomôcť mladej generácii pochopiť dôležitosť kritického myslenia, priblížiť absurditu (a zločinnosť) totalitných režimov ako aj pripomenúť si hodnoty 17. Novembra 1989. Rôznymi umeleckými formami chceme osloviť mladých ľudí a poukázať na potrebu uvedomenia a váženia si demokratických hodnôt. (viac info)

 


 

AUTHENTIC KOŠICE je autentická zážitková jazda po metropole východného Slovenska určená predovšetkým zahraničnými návštevníkom túžiacim spoznať skutočnú tvár a genius loci tohto mesta. Posádke ikony československého automobilového priemyslu (legendárneho vozidla Škoda 105/120) odhalíme najvýznamnejšie udalosti v Košiciach, a aký bol ich dopad na rozvoj druhého najväčšieho mesta Slovenska... (viac info)