Matrioshka VYSTAVA

Matrioshka DISKUSIA

Matrioshka LITERATURA

Matrioshka AUDIOVIZIA

Matrioshka KINO

Matrioshka KVIZ

Matrioshka DIVADLO

Festival MATRIOSHKA 2015

Festival Matrioshka je multižánrový kultúrny festival, ktorého cieľom je priblížiť a reflektovať  absurditu, zločinnosť a reálie totalitného režimu v Československu v rokoch 1948-1989, a pripomenúť hodnoty 17. novembra 1989. Rôznymi umeleckými formami chceme osloviť širokú škálu rozmanitých mladých ľudí a poukázať na potrebu uvedomenia a váženia si demokratických hodnôt... (viac info)

Creative Industry Košice

Escalator je intenzívny rozvojový a vzdelávací program zameraný na budovanie kapacít v kultúrnom a kreatívnom sektore. V rámci aktivít Creative Industry Košice (predtým Košice 2013 n.o.) prebieha už dva roky s hlavným cieľom pomôcť profesionálom v kultúrnom a kreatívnom priemysle dosiahnuť úspech svojim vlastným pričinením a stať sa úspešnými kultúrnymi inovátormi a podnikateľmi, inšpirujúcimi k zmene a ovplyvňujúcimi svoje okolie... (viac info)

Resistance 89 Logo

1989: Resistance je medzinárodný vzdelávací projekt pre študentov a mladých ľudí zo Slovenska, Poľska, Rumunska a Nemecka. Cieľom je spoločne vyvinúť spoločenskú stolovú hru vychádzajúcu z udalostí súvisiacich s pádom komunizmu v krajinách východnej Európy v roku 1989. Po Krakove a Košiciach sa tretie spoločné stretnutie uskutočnilo v mestách Deta a Timisoara/Temešvár v Rumunsku. Hotová stolová hra bude  predstavená koncom roka 2015 ... (viac info)